LEOTA - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tvrtka LEOTA PROJEKTI d.o.o. osnovana je 2017. godine, a ista nudi usluge pripreme projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova, provedbe projekata te usluge edukacije i savjetovanja u području EU fondova i upravljanja EU projektima.

PRIPREMA PROJEKATA

Identificirati ćemo natječaj na temelju Vaših potreba, želja i mogućnosti koji će odgovarati upravo Vama te Vas podržati u daljnjem razvoju Vaše ideje, identificirat ćemo Vaše potencijalne projektne partnere čija suradnja će doprinijeti „zaokruživanju“ Vaše projektne prijave. Nadalje, tvrtka LEOTA PROJEKTI d.o.o. pomoći će Vam u pripremi popratne natječajne dokumentacije te osigurati financiranje za Vaše projektne ideje!

PROVEDBA PROJEKATA

Nudimo vam i usluge projektnog menadžementa – upravljanja projektom, koordiniranja i planiranja projektnih aktivnosti, financijskog upravljanja te evaluacije projekata. Nadalje, tvrtka nudi usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave za obveznike Zakona o javnoj nabavi te za neobveznike istog, izvještavanja prema Ugovornom tijelu, izradu cash-flow-a projekta, pripremanje izvještaja o napretku projekta te zahtjeva za nadoknadu sredstava.

EDUKACIJA I SAVJETOVANJE

Direktorica tvrtke, Leonarda Krsnik, pruža usluge edukacije i savjetovanja u provođenju postupaka javne nabave, kao i u području upravljanja EU projektima, planiranja i pripreme projektnog prijedloga, izrade proračuna, izvještavanja, marketinga, itd. Leonarda provodi verificirane programe za poslove voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata na Pučkom otvorenom učilištu u Varaždinu te provodi edukacije u sklopu usavršavanja u području javne nabave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA

Tvrtka LEOTA PROJEKTI d.o.o. pruža usluge izrade strateških dokumenata poput strategija regionalnog razvoja za Javna tijela, strategija razvoja poduzeća, lokalnih akcijskih grupa i sl. Osim izrade strateških dokumenata, tvrtka je specijalizirana za izradu poslovnih planova i investicijskih studija s ciljem provjere izvedivosti i isplativosti projekta te osiguravanja financiranja istog.

Leota Projekti - Skica sastanka

O nama
LEOTA PROJEKTI

Tvrtka LEOTA PROJEKTI d.o.o. osnovana je 2017. godine, a ista nudi usluge pripreme projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova, provedbe projekata te usluge edukacije i savjetovanja u području EU fondova i upravljanja EU projektima.

Stručan tim tvrtke LEOTA PROJEKTI d.o.o. posjeduje dugogodišnje iskustvo u pružanju savjetodavne podrške klijentima iz privatnog, javnog i civilnog sektora u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova.

Direktorica tvrtke, Leonarda Krsnik, od 2010. godine radi na poslovima projektnog menadžmenta u ulozi voditeljice projekata, a 2015. godine završila je fakultet FH JOANNEUM i International Business School Austria, gdje je stekla zvanje MSc European Project and Public Management, dok se od 2013. godine bavi postupcima javne nabave.

PROJEKTI

Niže navedeno nalaze se samo neki od EU projekata za čiju uspješnu implementaciju
je bio zaslužan stručni tim tvrtke LEOTA PROJEKTI d.o.o.:

Nositelj projekta: DOK-ING, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i unutarnju i vanjsku trgovinu, Slavonska avenija 22G, 10000 Zagreb

Program: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama – Mehanizam za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Vrijednost projekta: 13.899.182,73 kune              

Trajanje projekta: 02.11.2020. – 02.11.2022.

Uloga: Vanjski stručnjak/voditelj projekta odgovoran za upravljanje projektom i administraciju te provođenje postupaka javne nabave ispred tvrtke DOK-ING d.o.o.

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

Nositelj projekta: Općina Goričan, Trg Sv. Leonarda 22, 40324 Goričan

Program: INTERREG Mađarska-Hrvatska 2014-2020

Vrijednost projekta: 888.876,76 EUR              

Trajanje projekta: 01.09.2020. – 31.08.2022.

Uloga: Vanjski stručnjak/voditelj projekta odgovoran za upravljanje projektom i administraciju te provođenje postupaka javne nabave ispred Općine Goričan te Općine Donji Vidovec

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, 40000 Čakovec

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Vrijednost projekta: 13.999.174,97 HRK              

Trajanje projekta: 08.11.2018. – 08.11.2021.

Uloga: Vanjski stručnjak/voditelj projekta odgovoran za upravljanje projektom i administraciju te provođenje postupaka jednostavne i javne nabave

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Braće Radića 7, 48000 Koprivnica

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Vrijednost projekta: 14.884.891,35 HRK              

Trajanje projekta: 15.05.2020. – 15.05.2023.

Uloga: Vanjski stručnjak odgovoran za provođenje postupaka jednostavne i javne nabave

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Nositelj projekta: Centar za rehabilitaciju Varaždin, Zinke Kunc 47, 42000 Varaždin

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Vrijednost projekta: 9.660.252,22 HRK              

Trajanje projekta: 02.01.2019. – 02.11.2021.

Uloga: Vanjski stručnjak/voditelj projekta odgovoran za upravljanje projektom i administraciju te provođenje postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

Nositelj projekta: Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec, Glavna 32, 40306 Macinec

Program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Vrijednost projekta: 5.310.163,03 HRK

Trajanje projekta: 19.11.2018. – 19.11.2020.

Uloga: Voditelj projekta

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

Nositelj projekta: Osnovna škola Podturen, Čakovec 5, 40317 Podturen

Program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Vrijednost projekta: 3.172.612,74 HRK

Trajanje projekta: 28.11.2018. – 28.11.2020.

Uloga: Voditelj projekta

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

Nositelj projekta: Osnovna škola Hodošan, Braće Radića 2/A, Hodošan, 40320 Donji Kraljevec

Program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Vrijednost projekta: 5.073.734,41 HRK

Trajanje projekta: 19.11.2018. – 19.11.2020.

Uloga: Voditelj projekta

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Odgovornost za pripremu i predaju projekta na predmetni natječaj.

Nositelj projekta: Općina Goričan

Program: INTERREG Slovenija-Hrvatska 2014-2020

Vrijednost projekta: 988.743,19 EUR              

Trajanje projekta: 01.08.2017. – 30.09.2019.

Uloga: Vanjski stručnjak/voditelj projekta odgovoran za upravljanje projektom i administraciju te provođenje postupaka javne nabave ispred Općine Goričan

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Nositelj projekta: Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću, ul. Kossuth 83, Tótszerdahely

Program: INTERREG Mađarska-Hrvatska 2014-2020

Vrijednost projekta: 842.285,50 EUR              

Trajanje projekta: 01.05.2017. – 30.04.2019.

Uloga: Vanjski stručnjak/voditelj projekta odgovoran za upravljanje projektom i administraciju te provođenje postupaka javne nabave ispred Općine Goričan i Općine Donji Vidovec

Obaveze prilikom provedbe postupka javne nabave male vrijednosti koja se odnosi na nabavu robe i radova: priprema Dokumentacije o nabavi, prikupljanje Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, slanje/objavljivanje dokumentacije vezane za nabavu, otvaranje ponuda, pregledavanje i ocjenjivanje općeg dijela ponuda, izrada i predlaganje teksta Odluke o odabiru/poništenju, obavještavanje ponuditelja o rezultatima.

Novosti

Saznajte novosti iz svijeta financija

Kontaktirajte nas!

Ako imate kakvih pitanja ili tražite više informacija, slobono nas kontaktirajte.
Odgovaramo u što kraćem roku!